Föreningsstämma 2017!

17 jun

Information om Södra Kärrs årsmöte 2017 är nu tillgänglig. Här kommer kallelsen:


Kallelse till föreningsstämma i Södra Kärr Samfällighetsförening

Föreningsstämman äger rum lördagen den 22 juli kl. 10:00

Plats, Nötholmen, Södra Kärr, vid regn Bergkvara idrottsplats

Ta gärna med egen stol

Vid omröstning följer reglerna enligt föreningen stadgar och lagen kring samfälligheter.

OBS! Det betyder att alla fastighetens delägare måste närvara vid stämman alternativt inkomma med fullmakt. Varje fastighets delägare måste dessutom vara eniga i sina svar vid omröstningar och avge ett svar. Fastighetens röst blir annars inte giltig vid omröstning.

Ombud får inte, förutom för egen fastighet företräda mer än en annan fastighet.

Talan mot föreningsstämmans genomförande och beslut kan föras inom fyra veckor till Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt.

Traditionell grillkväll planeras på kvällen med start kl. 17:00

Välkomna önskar Styrelsen, Södra Kärr Samfällighetsförening


 

Lämna ett svar