Kallelse till föreningsstämma

16 jun

Här kommer kallelsen till föreningsstämman i Södra Kärr Samfällighetsförening. Tid: 7 juli kl. 19:00 (OBS! Tiden är ändrad från 17:00 till 19:00) Plats: Nötholmen Kallelse till föreningsstämma i Södra Kärr samfällighetsförening 7 juli 2018

Information om fiberläget 22/10-17

22 okt

Senaste nytt från Torsås kommun är i linje med det som Marie berättade. Senaste nytt från Sofie Nyström på kommunen angående fiberinstallation är följande: Kommunen fortsätter att skriva markavtal med enskilda ägare, söker olika tillstånd samt bygglov där det krävs. … Read More »

Påminnelse om inbetalning till samfälligheten

13 sep

Detta inlägg är en påminnelse om att inbetalningen till samfälligheten ska ske före den 30 september 2017. Om du inte redan fått bankgiro och avgift på mail eller liknande kan du få det genom att skicka ett mail till: hemsidan@sodrakarr.se