Kallelse till föreningsstämma

16 jun

Här kommer kallelsen till föreningsstämman i Södra Kärr Samfällighetsförening. Tid: 7 juli kl. 19:00 (OBS! Tiden är ändrad från 17:00 till 19:00) Plats: Nötholmen Kallelse till föreningsstämma i Södra Kärr samfällighetsförening 7 juli 2018

Information om fiberläget 22/10-17

22 okt

Senaste nytt från Torsås kommun är i linje med det som Marie berättade. Senaste nytt från Sofie Nyström på kommunen angående fiberinstallation är följande: Kommunen fortsätter att skriva markavtal med enskilda ägare, söker olika tillstånd samt bygglov där det krävs. … Read More »