Nya presentationer från Kustmiljögruppens höstträff 2017 utlagda!

10 feb

Nu finns de två powerpointpresentationerna från Kustmiljögruppens höstträff 2017 på Södra Kärrs hemsida. Ni hittar de längst ner på Dokument-sidan, eller längst ner i detta inlägg. Presentationerna berör Grisbäcken steg 2 och viken mellan Nötholmen och fastlandet.

Den första presentationen avser uppföljning av anlagda våtmarker i Kalmar län samt vik för vik-projektet för en friskare Östersjökust. Presentatör Carina Pålsson, vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län.

Den andra presentationen avser en rapport om de prover och iakttagelser som Jonas Nilsson, kustvattengruppen, Linnéuniversitetet har gjort och som avser vår delvis instängda och grunda vik i Södra Kärr.

 

Kustmiljogruppen_171021 Carina Palsson

Torsås 20 oktober 2017 Jonas Nilsson Lnu

Lämna ett svar